บัญชาร้ายใต้ปีกรัก ยามาระตี

ISBN:

Published:

Paperback

352 pages


Description

บัญชาร้ายใต้ปีกรัก  by  ยามาระตี

บัญชาร้ายใต้ปีกรัก by ยามาระตี
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 352 pages | ISBN: | 5.42 Mb

เพราะกุมความลับของผูทรงอิทธิพลเอาไว ทำให ศิรวัสสา อิสระพิชิต ตองถูกไลลาจนเกือบเอาชีวิตไมรอด ทวาในวินาทีสุดทายทีชีวิตเกือบจะหมดลมหายใจ สาวนอยกถูกกระชากขึนมาจากความตาย ดวยมือของบุรุษผูมีดวงตาเยนชาไมผิดอะไรจากพญามัจจุราชเลยฟรานเชสโก เดรอสซีMoreเพราะกุมความลับของผู้ทรงอิทธิพลเอาไว้ ทำให้ ศิรวัสสา อิสระพิชิต ต้องถูกไล่ล่าจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ทว่าในวินาทีสุดท้ายที่ชีวิตเกือบจะหมดลมหายใจ สาวน้อยก็ถูกกระชากขึ้นมาจากความตาย ด้วยมือของบุรุษผู้มีดวงตาเย็นชาไม่ผิดอะไรจากพญามัจจุราชเลยฟรานเชสโก้ เดรอสซี มหาเศรษฐีและมาเฟียแห่งอิตาลี ได้สยายปีกอันแข็งแกร่งเพื่อปกป้องหญิงสาวเอาไว้ ทว่าความคุ้มครองก็มาพร้อมกับข้อแลกเปลี่ยนที่เขาอยากได้ นั่นคือศิรวัสสาต้องมาเป็นผู้หญิงของเขาEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "บัญชาร้ายใต้ปีกรัก":


kamile.eu

©2008-2015 | DMCA | Contact us